Качеството на продукта е гарантирано от внедрената система за управление на качеството, основана на международен стандарт ISO 9001:2008.

„МАКСКОЛОР 2015“ ЕООД притежава необходимия набор от квалифицирани специалисти, които извършват визуален и измервателен контрол на всеки производствен етап.  

Измервателни уреди за прахова боя

  • Дебеломер

  • Спектрометър

  • Термограф

  • Уред за измерване на сцеплението чрез мрежово рязане