Прахови бои

„МАКСКОЛОР 2015“ ЕООД разполага с богатата гама от бои на световноизвестни производители като: Akzo Nobel, Pulver, JOTUN, DuPont, TIGER, AXALTA.

полиестерни прахови бои максколорПолиестерни прахови бои ( за външна употреба )
За покрития, устойчиви на външни атмосферни условия. Тези полимерни прахове са съставени на база висши полиестерни смоли и притежават най-висока степен на устойчивост спрямо ултравиолетовата светлина, не губят гланца си от периодичната смяна на климатичните условия , не жълтеят и не матират.

Епоксидно-полиестерни прахови бои ( за вътрешна употреба )

Тези прахови бои намират приложение за покритие на детайли, които в последствие не са изложени пряко на външни атмосферни въздействия.

Всяка боя е придружена със Сертификат за качество, Технически лист и Информационен лист за безопасност.
Предлага ме ви преглед на стандартни цветове според Класическият каталог RAL.
Цветовете в тази таблица са приблизителни до действителните цветове.

RAL каталог