Автоматична линия за прахово боядисване

Етапи на технологичния процес

Фирма „МАКСКОЛОР 2015“ ЕООД притежава модерна поточна линия за прахово боядисване. Инсталацията осигурява висококачествено обезмасляване и прахово боядисване на различни метали – алуминий, стомана и поцинковани детайли. Линията е много подходяща за боядисване на серийни детайли, като капацитетът й позволява големи обеми за кратки срокове.
Процесът на електростатично прахово боядисване протича в 3 основни стъпки:
• Предварителна подготовка
• Боядисване
• Изпичане

Предварителна подготовка
„МАКСКОЛОР 2015“ ЕООД предлага високо ниво на предварителна подготовка. Всички използвани химикали са произведени от Хенкел, Германия.
Всички детайли от стомана, алуминий, студено или горещо поцинковани минават през струйно алкално обезмасляване и желязно фосфатиране и последващо изплакване с вода в камера за предварителна обработка, което дава възможност за прецизно почистване на масла, греси за смазване, метални оксиди и др. Този процес успява да премахне и нагара по ръба на детайлите, който оставя лазерът при рязане.

Следващият етап от обработката е изсушаване на детайлите в сушилна. В процеса на работа се използва и релсов път за по-висока производителност.

Прахово боядисване
Върху предварително обезмаслени детайли, посредством електростатично поле, в специализирани камери се нанася /пулверизира/ боя. Боята е във вид на прах и полепва върху детайла. При последващо изпичане, при подходящо избран технологичен режим тя полимеризира.

Камерите са снабдени с аспирационнен блок с вграден вентилатор, циклон със съд за събиране на прах и блок филтър и са произведени от фирма GEMA – Швейцария.
Всяка камера разполага с ръчен пистолет за нанасяне на боята.
Дебелината на покритието, зависи изцяло от желанието и изискванията на клиента, но оптималното покритие е с дебелина до 60-80 µm.

Изпичане
Втвърдяване и оформяне на праховата боя като здрав устойчив пласт върху повърхността на детайла се осъществява чрез изпичането му на висока температура в пещ.

Окачествяване
Готовата продукция се подлага на контрол, изпитване и идентифициране, съгласно изискванията на техническата документация, стандартите и процедурите.

Пясъкоструене
Елементите се обработват с метални дробинки GH40. Чрез този процес се осигурява максимална повърхнина за покритие, по-добро сцепление с боята и повишено качество и устойчивост на нанесения слой боя. При пясъкоструене се отстраняват и всякакви стари бои и замърсявания.