Tехнологично оборудване за прахово боядисване

Ултразвукова вана – 2800 литра

Камера за предварителна обработка /агрегат/
Технически характеристики:
– размери 1700 mm x 2100 mm x 13000 mm
– обем 2800 l

Сушилна
Технически характеристики:
– размери 1400 mm x 2500 mm x 4500 mm
– мощност 60 kW

Камери за боядисване

Снабдени са с аспирационен блок с вграден вентилатор, циклон със съд за събиране на прах и блок филтър на водещ доставчик в областта на електростатично прахово покритие Gema Switzerland GmbH

Ръчни пистолети за нанасяне на боя на Gema Switzerland GmbH

Пещ за изпичане
Технически характеристики:
– работни размери 1500 mm x 1450 mm x 6000 mm
– мощност 72 kW

Релсов път с ел. телфер тип B092

Оборудване за бластиране